Over ons

De vereniging heeft 240 tuinen, verdeeld over twee locaties (Binnenweg en Veerwagenweg). Zo’n 200 leden wroeten hier met plezier in de aarde. Zij kunnen hun perceel naar eigen inzicht bebouwen met groenten, fruit en bloemen.

De sfeer onderling is goed. Naast de moes- en/of siertuinen van de leden, bevindt zich op het complex Binnenweg ook een ruime schooltuin waar scholieren onder begeleiding kunnen tuinieren. We organiseren jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de Open Tuinendag en pompoenwegen.

Wilt u ook een tuin huren? Stuur ons dan een e-mail of kom eerst eens rondkijken op ons terrein. Op de Binnenweg is op zaterdagochtend tussen 9.30 en 12.30 altijd wel iemand aanwezig die u te woord kan staan, kijk hiervoor bij de kantine. Om 10 uur is het koffietijd, dan treft u het allermakkelijkst iemand aan.

Adressen

Onderstaande adressen kunnen niet gebruikt worden als postadres. Als u contact met ons op wilt nemen, kan dit per mail, indien nodig kunnen we u dan voorzien van een postadres.

Klik hier om contact op te nemen met de websitebeheerder.

Satelietbeeld locatie VTH aan de Binnenweg
Onze locatie aan de Binnenweg 2, Houten
Onze locatie Veerwagenweg aan De Brug in Houten

Het bestuur

Het belangrijkste van de tuinvereniging zijn de leden! Het bestuur heeft de taak de voorwaarden te scheppen voor een prettig en verzorgd complex. Daartoe coördineert en organiseert zij de financiële, technische en organisatorische zaken. Wilt u meer doen voor onze vereniging dan kunt u contact opnemen via de mail, ook voor meer informatie over vacante funties.

Voorzitter VTH

Voorzitter: Mijn naam is Michel Wiering. Sinds 2005 tuinier ik op ons complex aan de Binnenweg. Na heel veel experimenteren en vallen en opstaan op de tuin ben ik sinds kort helemaal over naar het natuurlijk moestuinieren. Grote voordelen daarvan zijn dat je niet meer hoeft te spitten en omdat je met de natuur mee tuiniert heb je ook veel minder onkruid. In totaal heb ik 2 tuintjes (150m2) waar ik veel fruit verbouw. Op één van de tuinen heb ik 2 bijenkasten en deze bijen helpen ons bij de bestuiving van onze gewassen. Vanaf februari 2016 zit ik in het bestuur. Ik regel de verhuur van de tuinen en verzorg de jaarlijkse bestelling van de zaden bij onze leverancier. Sinds een paar jaar heb ik ook de functie van voorzitter. Tuinnummer B-008a / Tel: 030 6019107 / Email

Vicevoorzitter: Mijn naam is Peter de Klein. Ik ben sinds 1983 lid van de volkstuindersvereniging. Daarvoor kwam ik al vanaf mijn 3e jaar op de tuin. Mijn vader huurde daar een stuk grond van 100 meter lang en 8 meter breed voor 1 gulden per jaar van de Onze Lieve Vrouwen Broederschap. Wij verbouwden daar aardappelen voor eigen gebruik en erwten/capucijners voor de veiling. Er waren daar meer grote gezinnen die daar de tuin huurden. Bij de komst van het gasregeldrukstation zijn dit allen tot volkstuintjes geworden. Ik zelf zit op een stuk waar een boomgaard van voormalig wethouder Miltenburg stond. Ik pomp mijn water nog steeds uit een 16 meter diepe standpijp, waar zijn tractor het water uit de bodem zoog. Belangrijke reden voor een tuin zijn voor mij: buiten met je handen in de grond wroeten en het resultaat opeten. Ik ben sinds 2013 vicevoorzitter van de VolksTuindersvereniging en mijn taak in het bestuur is algemeen onderhoud, veiligheid en toezicht. Binnen de tuincommissie vervul ik de rol van voorzitter. Tuinnummer B-163 / telefoon 030-6373142 / Email

Secretaris: Mijn naam is Ton Mulders en ben geboren in 1947. In 1988 ben ik met Andrea en de kinderen in Houten komen wonen. Sinds de zomer van 2011 heb ik een tuin van de VTH aan de Veerwagenweg; voor mij een ideale plek, dicht bij mij woonhuis. Na mijn pensioen in 2014 is er meer tijd voor mijn hobby’s; fietsen, knutselen en tuinieren.
Sinds de ledenraadpleging van maart 2021 heb ik de functie van secretaris van het bestuur op me genomen. Binnen het bestuur zorgt de secretaris voor de administratieve contacten met de leden van onze vereniging, onder meer over adreswijzigingen, afhandeling van huurcontracten en formele brieven. De secretaris houdt het digitale archief van de vereniging bij en zorgt ervoor dat gegevens tijdig worden doorgegeven aan de “Moestuinkoerier” en “Ledenadministratie”. Binnen het bestuur bereidt hij de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en zorgt nadien voor vastleggen en communiceren van de besluiten. Tuinnummer V-0018 / Telefoon: 0619472241 / Email

Penningmeester: Frank van der Meij.

Vacature Veerwagenweg: Tot er een nieuw bestuurslid namens de Veerwagenweg is, zal Ton Mulders deze positie waarnemen. Ton’s gegevens staan hierboven vermeldt.

Algemeen bestuurslid: Mijn naam is Harry Murray, en ik ben sinds 17 januari 2017 algemeen bestuurslid van de Volkstuindersvereniging Houten. Ik tuinier nu ongeveer 5 jaar en begon als onervaren tuinder. Inmiddels heb ik bijgeleerd. Het proces van zaaien tot oogsten ervaar ik als zeer spannend. De bedreigingen zoals extreme hitte, storm, of insecten en dieren die op bezoek komen horen bij het tuinieren. Hoe ga je hiermee om en op welke wijze kan je overwinnen! Kortom: een uitdaging om gezonde gewassen zonder chemische middeling te kweken!Binnen het bestuur zorg ik ervoor dat we zaken op allerlei manieren tegen het licht houden door kritische vragen te stellen. Ik woon de bestuursvergaderingen bij en doe daarvan verslaglegging. Tuinnummer B-068 / Telefoon: 06-53174368 / Email

Tuincommissie

Peter de Klein is voorzitter van de tuincommisie. Meer over Peter valt hierboven bij het ‘Bestuur’ te lezen.

Mijn naam is Bertus Uijtewaal. Ik coördineer het werk tijdens de tuindiensten op de zaterdagen aan de Binnenweg. Tuin B-115

Mijn naam is Jan Koolmees. Ik ben geen lid van de tuincommissie, maar ben wel elke zaterdag aanwezig als vrijwilliger aan de Binnenweg om te helpen. Dat doe ik al zo’n 20 jaar! met veel plezier. Ik vind het fijn om nuttig werk te kunnen doen voor de vereniging en meestal is het ook nog erg gezellig. Als ik met pensioen ga, dan wil ik wel meer voor de vereniging betekenen, maar wel iets met de handjes. Als ik er ben en niet voor de vereniging werk, dan kan je me vinden op mijn tuin. Tuin B-007B of B024A

Tuin- en koffiediensten

Het onderhoud van de complexen, de paden en groenstroken is een gezamenlijke taak van de leden.

Ieder lid is verplicht, naar vermogen, aan deze werkzaamheden deel te nemen. De tuincommissie is er in geslaagd het complex onderhoudsarmer te maken. Om deze reden heeft de tuincommissie voor de Binnenweg slechts één tuindienst per lid ingesteld. Voor de Veerwagenweg bestaat geen vast rooster. In voorkomende situaties worden de tuinders daar opgeroepen om hand- en spandiensten te verlenen.

Alda, Gerrie, Jan, Karin, Jeroen en Gijs zorgen voor de koffie aan de Binnenweg. In de moestuinkoerier kunt u zien wie er aanwezig is voor deze service.

De leden van de Binnenweg zorgen gezamenlijk voor het onderhoud. In het tuinrooster kunt u zien wie wanneer aan de beurt is. Daarnaast worden de tuindiensten wekelijks tot tweewekelijks gepubliceerd in de Moestuinkoerier.

Normaal gesproken houden we op locatie de Binnenweg jaarlijks een gezamenlijke tuinwerkdag, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit jaar vervalt deze i.v.m. de genomen maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus. Dit is een extra werkdag, op vrijwillige basis. Het doel is om het complex weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

 • Indien u verhinder bent om aan de tuindienst mee te doen, meldt dit dan vóóraf door een mail te sturen aan de tuincommissie. U wordt dan opnieuw ingeroosterd.
 • Het niet nakomen van een tuindienst wordt aan het einde van het tuinseizoen in rekening gebracht en bedraagt €20,– per tuindienst.
 • De tuindiensten vangen steeds aan om 9:00 uur

Documenten

Op deze pagina zijn de diverse documenten die van belang zijn voor de vereniging beschikbaar.

Lidmaatschap

Organisatorisch

Geschiedschrijving

Over ons

De vereniging heeft 240 tuinen, verdeeld over twee locaties (Binnenweg en Veerwagenweg). Zo’n 200 leden wroeten hier met plezier in de aarde. Zij kunnen hun perceel naar eigen inzicht bebouwen met groenten, fruit en bloemen.

De sfeer onderling is goed. Naast de moes- en/of siertuinen van de leden, bevindt zich op het complex Binnenweg ook een ruime schooltuin waar scholieren onder begeleiding kunnen tuinieren. We organiseren jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de Open Tuinendag en pompoenwegen.

Wilt u ook een tuin huren? Stuur ons dan een e-mail of kom eerst eens rondkijken op ons terrein. Op de Binnenweg is op zaterdagochtend tussen 9.30 en 12.30 altijd wel iemand aanwezig die u te woord kan staan, kijk hiervoor bij de kantine. Om 10 uur is het koffietijd, dan treft u het allermakkelijkst iemand aan.

Adressen

Onderstaande adressen kunnen niet gebruikt worden als postadres. Als u contact met ons op wilt nemen, kan dit per mail, indien nodig kunnen we u dan voorzien van een postadres.

Klik hier om contact op te nemen met de websitebeheerder.

Satelietbeeld locatie VTH aan de Binnenweg
Onze locatie aan de Binnenweg 2, Houten
Onze locatie Veerwagenweg aan De Brug in Houten

Het bestuur

Het belangrijkste van de tuinvereniging zijn de leden! Het bestuur heeft de taak de voorwaarden te scheppen voor een prettig en verzorgd complex. Daartoe coördineert en organiseert zij de financiële, technische en organisatorische zaken. Wilt u meer doen voor onze vereniging dan kunt u contact opnemen via de mail, ook voor meer informatie over vacante funties.

Voorzitter VTH

Voorzitter: Mijn naam is Michel Wiering. Sinds 2005 tuinier ik op ons complex aan de Binnenweg. Na heel veel experimenteren en vallen en opstaan op de tuin ben ik sinds kort helemaal over naar het natuurlijk moestuinieren. Grote voordelen daarvan zijn dat je niet meer hoeft te spitten en omdat je met de natuur mee tuiniert heb je ook veel minder onkruid. In totaal heb ik 2 tuintjes (150m2) waar ik veel fruit verbouw. Op één van de tuinen heb ik 2 bijenkasten en deze bijen helpen ons bij de bestuiving van onze gewassen. Vanaf februari 2016 zit ik in het bestuur. Ik regel de verhuur van de tuinen en verzorg de jaarlijkse bestelling van de zaden bij onze leverancier. Sinds een paar jaar heb ik ook de functie van voorzitter. Tuinnummer B-008a / Tel: 030 6019107 / Email

Vicevoorzitter: Mijn naam is Peter de Klein. Ik ben sinds 1983 lid van de volkstuindersvereniging. Daarvoor kwam ik al vanaf mijn 3e jaar op de tuin. Mijn vader huurde daar een stuk grond van 100 meter lang en 8 meter breed voor 1 gulden per jaar van de Onze Lieve Vrouwen Broederschap. Wij verbouwden daar aardappelen voor eigen gebruik en erwten/capucijners voor de veiling. Er waren daar meer grote gezinnen die daar de tuin huurden. Bij de komst van het gasregeldrukstation zijn dit allen tot volkstuintjes geworden. Ik zelf zit op een stuk waar een boomgaard van voormalig wethouder Miltenburg stond. Ik pomp mijn water nog steeds uit een 16 meter diepe standpijp, waar zijn tractor het water uit de bodem zoog. Belangrijke reden voor een tuin zijn voor mij: buiten met je handen in de grond wroeten en het resultaat opeten. Ik ben sinds 2013 vicevoorzitter van de VolksTuindersvereniging en mijn taak in het bestuur is algemeen onderhoud, veiligheid en toezicht. Binnen de tuincommissie vervul ik de rol van voorzitter. Tuinnummer B-163 / telefoon 030-6373142 / Email

Secretaris: Mijn naam is Ton Mulders en ben geboren in 1947. In 1988 ben ik met Andrea en de kinderen in Houten komen wonen. Sinds de zomer van 2011 heb ik een tuin van de VTH aan de Veerwagenweg; voor mij een ideale plek, dicht bij mij woonhuis. Na mijn pensioen in 2014 is er meer tijd voor mijn hobby’s; fietsen, knutselen en tuinieren.
Sinds de ledenraadpleging van maart 2021 heb ik de functie van secretaris van het bestuur op me genomen. Binnen het bestuur zorgt de secretaris voor de administratieve contacten met de leden van onze vereniging, onder meer over adreswijzigingen, afhandeling van huurcontracten en formele brieven. De secretaris houdt het digitale archief van de vereniging bij en zorgt ervoor dat gegevens tijdig worden doorgegeven aan de “Moestuinkoerier” en “Ledenadministratie”. Binnen het bestuur bereidt hij de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en zorgt nadien voor vastleggen en communiceren van de besluiten. Tuinnummer V-0018 / Telefoon: 0619472241 / Email

Penningmeester: Frank van der Meij.

Vacature Veerwagenweg: Tot er een nieuw bestuurslid namens de Veerwagenweg is, zal Ton Mulders deze positie waarnemen. Ton’s gegevens staan hierboven vermeldt.

Algemeen bestuurslid: Mijn naam is Harry Murray, en ik ben sinds 17 januari 2017 algemeen bestuurslid van de Volkstuindersvereniging Houten. Ik tuinier nu ongeveer 5 jaar en begon als onervaren tuinder. Inmiddels heb ik bijgeleerd. Het proces van zaaien tot oogsten ervaar ik als zeer spannend. De bedreigingen zoals extreme hitte, storm, of insecten en dieren die op bezoek komen horen bij het tuinieren. Hoe ga je hiermee om en op welke wijze kan je overwinnen! Kortom: een uitdaging om gezonde gewassen zonder chemische middeling te kweken!Binnen het bestuur zorg ik ervoor dat we zaken op allerlei manieren tegen het licht houden door kritische vragen te stellen. Ik woon de bestuursvergaderingen bij en doe daarvan verslaglegging. Tuinnummer B-068 / Telefoon: 06-53174368 / Email

Tuincommissie

Peter de Klein is voorzitter van de tuincommisie. Meer over Peter valt hierboven bij het ‘Bestuur’ te lezen.

Mijn naam is Bertus Uijtewaal. Ik coördineer het werk tijdens de tuindiensten op de zaterdagen aan de Binnenweg. Tuin B-115

Mijn naam is Jan Koolmees. Ik ben geen lid van de tuincommissie, maar ben wel elke zaterdag aanwezig als vrijwilliger aan de Binnenweg om te helpen. Dat doe ik al zo’n 20 jaar! met veel plezier. Ik vind het fijn om nuttig werk te kunnen doen voor de vereniging en meestal is het ook nog erg gezellig. Als ik met pensioen ga, dan wil ik wel meer voor de vereniging betekenen, maar wel iets met de handjes. Als ik er ben en niet voor de vereniging werk, dan kan je me vinden op mijn tuin. Tuin B-007B of B024A

Tuin- en koffiediensten

Het onderhoud van de complexen, de paden en groenstroken is een gezamenlijke taak van de leden.

Ieder lid is verplicht, naar vermogen, aan deze werkzaamheden deel te nemen. De tuincommissie is er in geslaagd het complex onderhoudsarmer te maken. Om deze reden heeft de tuincommissie voor de Binnenweg slechts één tuindienst per lid ingesteld. Voor de Veerwagenweg bestaat geen vast rooster. In voorkomende situaties worden de tuinders daar opgeroepen om hand- en spandiensten te verlenen.

Alda, Gerrie, Jan, Karin, Jeroen en Gijs zorgen voor de koffie aan de Binnenweg. In de moestuinkoerier kunt u zien wie er aanwezig is voor deze service.

De leden van de Binnenweg zorgen gezamenlijk voor het onderhoud. In het tuinrooster kunt u zien wie wanneer aan de beurt is. Daarnaast worden de tuindiensten wekelijks tot tweewekelijks gepubliceerd in de Moestuinkoerier.

Normaal gesproken houden we op locatie de Binnenweg jaarlijks een gezamenlijke tuinwerkdag, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit jaar vervalt deze i.v.m. de genomen maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus. Dit is een extra werkdag, op vrijwillige basis. Het doel is om het complex weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

 • Indien u verhinder bent om aan de tuindienst mee te doen, meldt dit dan vóóraf door een mail te sturen aan de tuincommissie. U wordt dan opnieuw ingeroosterd.
 • Het niet nakomen van een tuindienst wordt aan het einde van het tuinseizoen in rekening gebracht en bedraagt €20,– per tuindienst.
 • De tuindiensten vangen steeds aan om 9:00 uur

Documenten

Op deze pagina zijn de diverse documenten die van belang zijn voor de vereniging beschikbaar.

Lidmaatschap

Organisatorisch

Geschiedschrijving

Moestuinkoerier

In de Moestuinkoerier is altijd het laatste nieuws te lezen. Leden krijgen deze per mail toegestuurd.

Vragen over de Moestuinkoerier of wilt u een bijdrage leveren? Mail de Moestuinkoerier.

Wat kunt u verwachten van de Moestuinkoerier?

De moestuinkoerier…

 • herinnert u aan uw tuindienst
 • houdt u op de hoogte van wetenswaardigheden op de tuin
 • geeft tips en tricks voor het tuinieren
 • informeert namens het bestuur
 • geeft up-to-date informatie over het Tuinpunt
 • en soms nog meer…

De laatste Moestuinkoeriers zijn vanaf deze pagina te downloaden. Door op de link te klikken opent de nieuwsbrief als PDF.

Schooltuinen

Schooltuinen

Welkom op de pagina van de schooltuinen

De kinderen van verschillende scholen hebben met veel plezier vele jaren hun eigen tuintjes verzorgd.

Het enthousiasme vanuit de scholen is de laatste jaren verminderd. Enkele scholen hebben tuintjes bij de school zelf gemaakt.

Het bestuur heeft besloten deze activiteiten te beëindigen en de grond beschikbaar te stellen voor mensen op de wachtlijst; een goede manier om te kijken of bewerken van een groentetuin iets voor je is.

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Het bestuur bedankt vrijwilligers voor hun jarenlange inzet.

Lid worden / tarieven

De Volkstuindersvereniging Houten verhuurt op de Binnenweg en de Veerwagenweg kavels met verschillende afmetingen.

 • De eenmalige entreekosten zijn € 30,00, te betalen na inschrijving op toebedeeld perceel
 • De eenmalige borg voor een hele of een halve tuin is € 100,00
 • De borg wordt gerestitueerd wanneer de tuin na opzegging schoon wordt opgeleverd

Gemiddeld is de oppervlakte van een tuin 62,5m2.

Wegens verschillend niveau van voorzieningen verschillen de tarieven per complex.

 • De vaste contributie is € 27,50 per jaar
 • De variabele contributie bedraagt per vierkante meter € 0,54 (tuin op de Binnenweg) of € 0,45 (tuin op de Veerwagenweg)

Als u lid wilt worden, kunt u onderstaand inschrijfformulier invullen. Klik op “verstuur” om het formulier te verzenden.

NB: Er is momenteel een grote wachtlijst en de wachttijd bedraagt meer dan 4 jaar!

Op dit moment geeft aanmelding geen enkele garantie om een tuin te krijgen. Evengoed is het belangrijk te weten hoeveel mensen uit Houten een volkstuin willen. Met die gegevens kunnen we een gesprek met de gemeente aangaan.

Binnenkort ontvangen alle mensen die nu op de wachtlijst staan een uitnodiging voor een bijeenkomst om te bezien of er vanuit de groep mensen zijn die met steun een derde locatie te ontwikkelen. Bij voldoende response kunnen we met de gemeente in gesprek gaan daarover.

Bijvoorbeeld: de, van der, van ’t, … Heeft u geen tussenvoegsels in de achternaam? Dan kunt u dit veld leeg laten.