U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bestuur

Het belangrijkste van de tuinvereniging zijn de leden. Het bestuur heeft de taak de voorwaarden te scheppen voor een prettig en verzorgd complex. Daartoe coördineert en organiseert zij de financiële, technische en organisatorische zaken. Wilt u meer doen voor onze vereniging dan kunt u contact opnemen via de mail, ook voor meer informatie over vacante funties.

Voorzitter 

Mijn naam is Michel Wiering. Sinds 2005 tuinier ik op ons complex aan de Binnenweg. Na heel veel experimenteren en vallen en opstaan op de tuin ben ik sinds kort helemaal over naar het natuurlijk moestuinieren. Grote voordelen daarvan zijn dat je niet meer hoeft te spitten en omdat je met de natuur mee tuiniert heb je ook veel minder onkruid. In totaal heb ik 2 tuintjes (150m2) waar ik veel fruit verbouw. Op één van de tuinen heb ik 2 bijenkasten en deze bijen helpen ons bij de bestuiving van onze gewassen. Vanaf februari 2016 zit ik in het bestuur. Ik regel de verhuur van de tuinen en verzorg de jaarlijkse bestelling van de zaden bij onze leverancier. Sinds een paar jaar heb ik ook de functie van voorzitter.

Tuinnummer B-008a / Tel: 030 6019107 / Email

VicevoorzitterPeter de KleinPeter de Klein

Mijn naam is Peter de Klein. Ik ben sinds 1983 lid van de volkstuindersvereniging. Daarvoor kwam ik al vanaf mijn 3e jaar op de tuin. Mijn vader huurde daar een stuk grond van 100 meter lang en 8 meter breed voor 1 gulden per jaar van de Onze Lieve Vrouwen Broederschap. Wij verbouwden daar aardappelen voor eigen gebruik en erwten/capucijners voor de veiling. Er waren daar meer grote gezinnen die daar de tuin huurden. Bij de komst van het gasregeldrukstation zijn dit allen tot volkstuintjes geworden. Ik zelf zit op een stuk waar een boomgaard van voormalig wethouder Miltenburg stond. Ik pomp mijn water nog steeds uit een 16 meter diepe standpijp, waar zijn tractor het water uit de bodem zoog. Belangrijke reden voor een tuin zijn voor mij: buiten met je handen in de grond wroeten en het resultaat opeten.

Ik ben sinds 2013 vicevoorzitter van de VolksTuindersvereniging en mijn taak in het bestuur is algemeen onderhoud, veiligheid en toezicht. Binnen de tuincommissie vervul ik de rol van voorzitter. 

Tuinnummer B-163 / telefoon 030-6373142 / Email

SecretarisTon MuldersTon Mulders

Mijn naam is Ton Mulders en ben geboren in 1947. In 1988 ben ik met Andrea en de kinderen in Houten komen wonen. Sinds de zomer van 2011 heb ik een tuin van de VTH aan de Veerwagenweg; voor mij een ideale plek, dicht bij mij woonhuis. Na mijn pensioen in 2014 is er meer tijd voor mijn hobby’s; fietsen, knutselen en tuinieren.
Sinds de ledenraadpleging van maart 2021 heb ik de functie van secretaris van het bestuur op me genomen. Binnen het bestuur zorgt de secretaris voor de administratieve contacten met de leden van onze vereniging, onder meer over adreswijzigingen, afhandeling van huurcontracten en formele brieven. De secretaris houdt het digitale archief van de vereniging bij en zorgt ervoor dat gegevens tijdig worden doorgegeven aan de “Moestuinkoerier” en “Ledenadministratie”. Binnen het bestuur bereidt hij de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en zorgt nadien voor vastleggen en communiceren van de besluiten.

Tuinnummer V-0018 / Telefoon: 0619472241/  Email

Penningmeester

Frank van der Meij.

Vacature Veerwagenweg

Tot er een nieuw bestuurslid namens de Veerwagenweg is, zullen Ton Mulders en Ko Bos deze positie waarnemen. Ton's gegevens staan hierboven vermeldt, Ko is zeer regelmatig op zijn tuin te vinden.

Algemeen bestuurslid 1Harry Murray, algemeen bestuurslidHarry Murray, algemeen bestuurslid

Mijn naam is Harry Murray,  en ik ben sinds 17 januari 2017 algemeen bestuurslid van de Volkstuindersvereniging Houten. Ik tuinier nu ongeveer 5 jaar en begon als onervaren tuinder. Inmiddels heb ik  bijgeleerd. Het proces van zaaien tot oogsten ervaar ik als zeer spannend. De bedreigingen zoals extreme hitte, storm, of insecten en dieren die op bezoek komen horen bij het tuinieren. Hoe ga je hiermee om en op welke wijze kan je overwinnen! Kortom: een uitdaging om gezonde gewassen zonder chemische middeling te kweken!

Binnen het bestuur zorg ik ervoor dat we zaken op allerlei manieren tegen het licht houden door kritische vragen te stellen. Ik woon de bestuursvergaderingen bij en doe daarvan verslaglegging.

Tuinnummer B-068 / Telefoon: 06-53174368 / Email